Qonsoll
I tillegg til vårt sammensveisede og voksende utviklerteam er vår egenutviklede applikasjonsbygger - Qonsoll - en av hovedgrunnene til at vi kan levere applikasjoner raskere og mer feilfrie enn andre. Qonsoll muliggjør også rask tilegning av kompetanse på nye teknologier samtidig som det gir våre utviklere mulighet til å jobbe kreativt og involvert i prosjekter uten å drukne i monotone og repetitive oppgaver.