Teknologier og innovasjoner.
Vår erfaring med teknologier i toppklassen og vår evne til raskt å ta i bruk nye gjør oss i stand til å bygge applikasjoner av enhver størrelse og kompleksitet.
D3/C3
React
React Native
Java
GraphQL
NodeJS
AWS
ElasticSearch
TypeScript
Material design
AntDesign
SCSS
LESS
Webpack
Rollup
Gulp
Jest
Karma
PWA
AMP
MySQL
PostgreSQL
MongoDB
Google Cloud
Heroku
RabbitMQ
Redis
Expres.js
Yarn
Linux
Git
Rest
noSQL
Open API
Swagger
VÅRT HEMMELIGE VÅPEN
Qonsoll applikasjonsbygger.
I tillegg til vårt sammensveisede og voksende utviklerteam er vår egenutviklede applikasjonsbygger - Qonsoll - en av hovedgrunnene til at vi kan levere applikasjoner raskere og mer feilfrie enn andre. Qonsoll muliggjør også rask tilegning av kompetanse på nye teknologier samtidig som det gir våre utviklere mulighet til å jobbe kreativt og involvert i prosjekter uten å drukne i monotone og repetitive oppgaver.